Instalacje elektrycznekable SN i NN; stacje trafo; linie napowietrzne; instalacje wewnętrzne; agregaty zasilenia awaryjnego - prądotwórcze.
Instalacje teletechniczne – kanalizacje teletechniczna; kable magistralne i rozdzielcze; szafy rozdzielcze; RSU; telekomunikacja światłowodowa.
Sieci logiczne strukturalne – instalacje komputerowe i telefoniczne, centrale.
Instalacje zabezpieczeń elektronicznych – instalacje sygnalizacji alarmu pożaru SAP, dźwiękowy systemem ostrzegawczy DSO, system oddymiania; instalacje sygnalizacji włamania i napadu SWiN; systemy telewizji obserwacyjnej CCTV; kontroli dostępu AC i rejestracji czasu pracy RCP;